PAGINA SE INCARCA...
 
Versiunea in romana English version

ASF nu este responsabila pentru continutul raportarilor in format PDF publicate aici.Raspunderea apartine in totalitate emitentilor.


Filtreaza rezultatul
CUI Cod ISIN
Denumire emitent Tipul raportarii
Data eveniment/perioadŃ de raportare:de la (zz/ll/aaaa) ; La (zz/ll/aaaa);
Data publicŃrii: de la (zz/ll/aaaa) La (zz/ll/aaaa);
Motivul retransmiterii fisierului Titlul documentului
Limba Tip incarcare
Emitent de actiuni/
Titluri de creanta

Tiparire excelRender Total: 24858   <<<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
Denumire emitentCUICod ISINDetalii emitentTitlul documentului Tipul raportariiData eveniment/Perioada raportareData si ora publicariiMotivul retransmiteriiTip incarcareLimbaVersiunea curentaVersiuni incarcateEmitent de actiuni/
Titluri de creanta
TERAPLAST S.A. BISTRITA3094980ROTRPLACNOR7
Convocarea adunarii generale a actionarilor - RC11exceptionala2017-8-162017-08-17 18:30-Prima incarcareen
Emitent actiuni
TERAPLAST S.A. BISTRITA3094980ROTRPLACNOR7
Convocarea adunarii generale a actionarilor - RC11exceptionala2017-8-162017-08-17 18:29-Prima incarcarero
Emitent actiuni
ARTEGO SA2157428-
Contul de profit si pierdere - RSEM202semestrialaSem 1/20172017-08-17 17:27-Prima incarcarero
Ambele
ARTEGO SA2157428-
Situatia semestriala a a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii- societati comerciale - RSEM201semestrialaSem 1/20172017-08-17 17:25-Prima incarcarero
Ambele
ARTEGO SA2157428-
Comunicat disponibilitate situatii financiare semestriale - DISPOSEME01semestrialaSem 1/20172017-08-17 17:23-Prima incarcarero
Ambele
ARTEGO SA2157428-
Raport consiliul de administratie - RSEM501semestrialaSem 1/20172017-08-17 17:20note la raportCompletarero
Ambele
ARTEGO SA2157428-
Declaratie - RSEM701semestrialaSem 1/20172017-08-17 17:18-Prima incarcarero
Ambele
VES S.A. SIGHISOARA1223604ROVESYACNOR8
Raport curent de informare a investitorilorexceptionala2017-8-172017-08-17 16:33-Prima incarcarero
Emitent actiuni
NUCLEARELECTRICA SA10874881-
Raport curent de informare a investitorilorexceptionala2017-8-172017-08-17 16:31-Prima incarcarero
Ambele
ELECTROAPARATAJ S.A. BUCURESTI51ROELJBACNOR6
Situatii financiare semestriale - STFINSEM01semestrialaSem 1/20172017-08-17 16:23SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30.06.2017Completarero
Emitent actiuni
Sesiune creata acum: 0 minute.       (Build info: 1 | 2.12.2008, Tomcat 5 Version)       Mesaje: